Advertising Effectiveness Award

Advertising Effectiveness Award, eller AEA i daglig tale, blev uddelt første gang i år 2000. Prisen uddeles sidst på året ved et stort awardshow, der afholdes i samarbejde med TV2, Dansk Erhverv, Youtube og Berlingske Media.

AEA er inspireret af den britiske IPA Effectiveness Award, og adskiller sig fra andre danske priser i branchen ved at have fokus på hvorvidt en kampagne har udmøntet sig i et konkret, økonomisk afkast for annoncøren. Hvor der ved andre priser udelukkende er fokus på den kreative og originale idé, har AEA samtidig også fokus på, om markedsføringen har haft en økonomisk effekt på bundlinjen. De mange års erfaring med AEA viser os, at både det innovative, originale og kreative, hænger sammen med en tydelig og positiv lønsom effekt for annoncøren.

AEA fungerer under konceptet ”Reklame til Eksamen” og har tre hovedmål:

• Klart at demonstrere, ved hjælp af målelige kriterier, at reklamer virker

• At opnå en bedre forståelse for den afgørende rolle reklamer spiller i markedsføringen

• At analysere reklamers effektivitet og kontinuerligt forbedre metoder til vurdering af reklamers effektivitet

AEA har samtidig som formål at sætte markedsføring i et strategisk og ledelsesmæssigt perspektiv, og at kvalificere og professionalisere dokumentationen af reklamernes effekt. Derigennem skal erhvervslivet mindes om, at reklamer har en helt særlige evne til at opbygge stærke virksomhedsidentiteter og brands, i forhold til alle virksomhedens interesser. En evne der bliver stadig vigtigere i et mere og mere omskifteligt mediebillede, hvor forbrugere udviser en stigende kompleks adfærd og hvor deres loyalitet kun eksisterer over for produkter og virksomheder med det stærkeste image.

Kravet til deltagerne i AEA er, at de udarbejder en caserapport der nøje dokumenterer, hvordan den enkelte kampagne har givet annoncøren målbare resultater for deres investering. Blandt de mange tilmeldte cases, udvælges der først en shortliste, og blandt dem findes de ti vindercases, herunder den store Grand Prix vinder. De ti vindercases udgives i bogen ”Reklamen til Eksamen”.

I en tid hvor shareholder-value står højt på virksomhedernes dagsorden, må der for alvor fokuseres på den kreative kampagnes effekt. Reklame og kampagner er en betydningsfuld og central del af virksomhedens værdikæde, og AEA skal være med til at øge branchens anseelse – og derved bringe os helt ind i hjørnekontoret.